Effekt

PROFF GREEN 2

 

EGENSKAPER:

 

Surt skummende vaskemiddel. Virker desinfiserende.

                                                                                                                                                   PDF DATABLAD

BRUKSOMRÅDE:

Til rengjøring av benker, rullestoler, senger , kokere, sanitærutstyr, rustfritt utstyr for

storkjøkken og manuell rengjøring for utstyr på skyllerom.

Mest brukt i helsevesenet og institusjoner.

                                            

DOSERINGSVEILEDNING:

Ferdig blandet bruksløsning.

                   

BRUKSVEILEDNING:

Sprayes på med lavtrykksprøyte eller sprayflaske.

La virke, skyll eller tørk av.

 

OPPBEVARING:

LAGRES FROSTFRITT OG IKKE I DIREKTE SOLLYS.

 

SIKKERHETSFORSKRIFTER:

 

IKKE ET FARLIG STOFF ELLER EN FARLIG BLANDING.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P103 LES ETIKETTEN FØR BRUK.

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha beholder eller etiketten for hånden

 

GIFTINFORMASJONEN: +47 22 59 13 00

 

P.REG.NR: 314836           UN.NR:

 

EFFEKT RENGJØRINGSTEKNIKK AS

STRYKERVEIEN 9B, 1658 TORP

TLF: 69 32 58 50  / 90 62 43 94

 

ÅPNINGSTIDER: MAN-FRE: 08.00 -16.00

Powered By Intra Solution